Close

Xunta e Comisións

XUNTA DE FACULTADE

1. A Xunta de Centro é o órgano colexiado de representación e de decisión do centro. Está composta polo decano ou decana, que a preside, e polo seguinte conxunto de membros adscritos ao centro:

a) O equipo decanal ou directivo.

b) Todo o profesorado con vinculación permanente á Universidade, que constituirá o 51% da Xunta de Centro.

c) Unha representación do persoal docente e investigador sin vinculación permanente á Universidade, que corresponderá ao 9% da Xunta de centro. En calquera caso, por lo menos o 80% corresponderá ao persoal docente e investigador con dedicación con dedicación a tiempo completo.

d) Unha representación do alumnado, que constituirá o 30% da Xunta de Centro.

e) Unha representación do persoal de administración e servizos, que constituirá o 10% da Xunta de Centro.

2. Os membros electos da Xunta de Centro serán renovados cada dous anos.

Documentación relacionada:

Estatutos da Universidade de Vigo, Artígo 42.

Membros da Xunta da Facultade

COMISIÓNS

As comisións delegadas da Xunta de Centro son grupos de trabajo organizados por temáticas específicas. Así, na Facultade de Ciencias do Mar existen as seguintes Comisións delegadas:

Decano: Michel Nombela Castaño

Vicedecana 1: Elsa Vázquez Otero

Vicedecano 2: Óscar Nieto Palmeiro

Secretaria: Rita González Villanueva

PDI A 2: Ana Graña

PDI A 3: Emilio Fernández Suárez

Alumnado 1: Noelia San José Caminero

Alumnado 2: Aurora Menéndez García

Decano: Michel Nombela Castaño

Vicedecana 1: Elsa Vázquez Otero

Vicedecano 2: Óscar Nieto Palmeiro

Secretaria: Rita González Villanueva

PDI A 1: Jesús López

PDI A 2: Javier Garcia Cutrín

PDI A 3: Soledad García Gil

Alumnado 1: Sonia Vila Represas

Alumnado 2: Sara Martín Alís

Invitada: Isabel Caride (Xefa de Área de Estudos de Grao)

Decano: Miguel Ángel Nombela Castaño

Coordinador de Calidade: Óscar Nieto Palmeiro

Coordinadora de Grao: Irene Alejo Flores

Coordinadora de Mestrado: Eva Teira González

Enlace de Igualdade: Alicia Rodríguez Rodríguez

Coordinador do PAT/PIUNE: Ramiro Varela Benvenuto

Representante de PDI: Bernardino González Castro

Representante de Directores de Departamento: Manuel Martínez Piñeiro

Administradora de Centro: María Fariza Novoa

Representante do estudantado egresado: Rosalía Rodríguez Riveiro

Representante de la sociedad: Jorge de los Bueis Mellado

Representante estudiantado de Grado: Bárbara Calvo Ríos

Representante estudiantado de Máster: Héctor Mesa Pérez

Representante Delegación Alumnos: Pablo Martín Navarro

Decano: Michel Nombela Castaño

Vicedecana 1: Elsa Vázquez Otero

Vicedecano 2: Óscar Nieto Palmeiro

Secretaria: Rita González Villanueva

Coordinadora de Grao: Irene Alejo Flores

Coordinadora de 1º: Marta Mato Corzón

Coordinador de 2º: José María Sánchez

Coordinador de 3º: Mariano Lastra Valdor

Coordinador de 4º: Guillermo Francés

Alumnado 1: Helena Barreiro Fonta

Alumnado 2: Noelia San José Caminero

Representante equipo decanal 1: Michel Nombela Castaño

Vicedecana de Movilidade: Elsa Vázquez Otero

PDI A 1: Josefina Lucy Amigo

PDI A 2: Jesús Souza Troncoso

PDI A 3: Inmaculada Prieto

Alumnado 1: Aurora Menendez García

Alumnado 2: Helena Barreiro Fonta

Coordinadora Titulación: Irene Alejo Flores

Secretaria da Facultade: Rita González Villanueva

Vogal titular PDI 1: Fuencisla Sanjuán

Vogal titular PDI 2: Marta Pérez Arlucea

Vogal titular PDI 3: Manuel Besada Morais

Vogal suplente PDI 1: Óscar Nieto Palmeiro

Vogal suplente PDI 2: Juanjo Pasantes Ludeña

Vogal suplente PDI 3: Pablo Presa

Alumnado 1: Sonia Vila Represas

Alumnado 2: Noelia San José Caminero

Decano: Michel Nombela Castaño

Representante equipo decanal 1: Óscar Nieto Palmeiro

PDI 1: Gonzalo Méndez

PDI 2: Celia Olabarria

PDI 3: Jorge Domínguez Martín

Alumnado 1: Sara Martín Alís

Alumnado 2: Sara Rubio Gala

Aurora Menéndez García

Helena Barreiro Fonta

Noelia San José Caminero

Sara Martín Alís

Sara Rubio Gala

Sonia Vila Represas