Close

Igualdade

igualdade

Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos suxeite. Que a liberdade sexa a nosa propia substancia. Simone de Beauvoir

Nesta sección incluiremos tódolas actividades, entrevistas, artigos, e demáis eventos relativos á igualdade de xénero que se realicen na facultade. O seu título, O coñecemento non ten xénero, quere pór de manifesto que o xénero non define á persoa, máis que o feito de ser rubia ou morena, alta ou baixa, negra ou branca. Polo mesmo motivo, a interface desta sección pretende reflectir o feito, de que as calidades son das persoas, non do xénero ao que pertencen.

Enlace de Igualdade da Facultade de Ciencias do Mar:

Alicia Rodríguez Rodríguez

Conserxería de Ciencias

Novas relacionadas