Close
Menu

Administración e Servizos

Facultade de Ciencias do Mar

Aula de Informática

A aula de informática de Ciencias do Mar atópase no Edificio de Ciencias Experimentais, Bloque C, Planta baixa.

O uso de este aula é mixto: docencia e uso público. Os horarios de uso están dispoñibles na web do Servizo de Informática de Ciencias Experimentais.

Xefa de Área

María Esther Jorge Correa

areadepartamentos_ciencias@uvigo.es

+34 986 812 667

Xefa de Negociado

María Rial Rey

departamentos_ciencias@uvigo.es

+34 986 812 665

Patricia Vila Alonso

departamentos_ciencias@uvigo.es

+34 986 812 665

Purificación Pérez Corral

departamentos_ciencias@uvigo.es

+34 986 812 666

Xefa Negociado Asuntos Xerais F. Bioloxía (DECANATO BIOLOXÍA)

Alba Canzani Soutullo

decanatobioloxia@uvigo.es

+34 986 811 976

Xefa Negociado Asuntos Xerais F. Ciencias do Mar (DECANATO CIENCIAS DO MAR)

Patricia Lago Álvarez

decanatoccdomar@uvigo.es

+34 986 812 552

Xefa Negociado Asuntos Xerais F. Química (DECANATO QUÍMICA)

Ana Mosquera Nartallo

decanatoquimica@uvigo.es

+34 986 812 696

Xefa de Área

María Luz Barbosa Pérez

luchi@uvigo.es

+34 986 812 553

Xefe/a de Negociado

Ana María Rivera Faro

aefcv@uvigo.es

+34 986 814 056

José López Pérez

aefcv@uvigo.es

+34 986 814 056

Ángeles Moure Estévez

aefcv@uvigo.es

+34 986 814 056

María del Carmen Canda Gil

aefcv@uvigo.es

+34 986 812 553

Posto base

Raquel Aldrey Río

aefcv@uvigo.es

+34 986 812 553

Xefa de Área

María Jesús Montero Pérez

area.aince@uvigo.es

+34 986 818 709

Xefe/a de Negociado

Jesús Pereira Ríos

aince@uvigo.es

+34 986 812 286

Milagros Sousa González

aince@uvigo.es

+34 986 812 286

Lucia Gonzalez Treceño

aince@uvigo.es

+34 986 812 306

Ana María Vila López

aince@uvigo.es

+34 986 812 306

Xefa da Área de Estudos de Grao

Isabel Caride Fernández

areagraocc@uvigo.es

+34 986 813 594

Xefa de Negociado de Estudos de Grao

Débora Aboal Fernández

areagraocc@uvigo.es

+34 986 812 555

Xefa de Área de Estudos de Máster

Benedicta Expósito González

areaposgraocc@uvigo.es

+34 986 812 532

Xefa del Negociado de Estudos de Máster

Gloria Vázquez Estévez

negociadoposgraocc@uvigo.es

+34 986 130 267

Posto base

Sara Fernandez Álvarez

negociadoposgraocc@uvigo.es

+34 986 812 534

Paz Alonso Veloso
Ángeles García Calvo
Carina Gómez Troncoso
Raquel Rey Vilas
Álvaro Ron Fernández
Alicia Rodríguez Rodríguez

cxccmb@uvigo.es

+34 986 812 550

Victoria Alonso Crespo
Celsa Fernández Rodríguez
Begoña Vieito Fernández

prescie@uvigo.es

+34 986 812 658 – 986 812 659