Close

Administración e Servizos

Facultade de Ciencias do Mar

Aula de Informática

A aula de informática de Ciencias do Mar atópase no Edificio de Ciencias Experimentais, Bloque C, Planta baixa.

O uso de este aula é mixto: docencia e uso público. Os horarios de uso están dispoñibles na web do Servizo de Informática de Ciencias Experimentais.