Close

Traballo Fin de Grao

O traballo fin de grao é unha asignatura do último curso de grao. Para a súa realización, os estudantes teñen que elexir entre a lista de líñas ou temáticas que se ofrecen e solicitarlas a través do formulario que se facilita por órden de interese.

Curso 2019/2020

Convocatoria Data de entrega Data de defensa
Fin de carreira 28 sep. 2020 9 oct. 2020
1º Cuadrimestre 10 feb. 2021 22 feb. 2021
2º Cuadrimestre 14 xun. 2021 25 xun. 2021
Segunda oportunidade, 1ª chamada 12 xul. 2021 23 xul. 2021
Segunda oportunidade, 2ª chamada 6 sep. 2021 14 sep. 2021

NOTA: Os traballos entregaranse antes das 14:00 h da data establecida para cada convocatoria