Close

Traballo Fin de Grao

O traballo fin de grao é unha asignatura do último curso de grao. Para a súa realización, os estudantes teñen que elexir entre a lista de líñas ou temáticas que se ofrecen e solicitarlas a través do formulario que se facilita por órden de interese.

Curso 2022/2023

Convocatoria Data de entrega Data de defensa
Fin de carreira 19 set. 2022 28 set. 2022
1º Periodo 20 feb. 2023 28 feb. 2023
2º Periodo 20 xun. 2023 29 xun. 2023
Segunda Oportunidade 4 set. 2023 13 set. 2023

NOTA: Os traballos entregaranse antes das 14:00 h da data establecida para cada convocatoria

TFG cursos anteriores

Asignación liñas TFG 14-15

Oferta liñas TFG 14-15

Tribunais TFG 14-15

Calendario TFG 14-15

Asignación liñas TFG 13-14

Oferta liñas TFG 13-14

Normativa TFG 13-14

Calendario TFG 13-14