Close

Guías docentes (Materias) e Horarios

Materias

A información relativa ás guías docentes das titulacións adscritas á Facultade de Ciencias do Mar está dispoñible ao público con un rexistro histórico dende o 2009 na páxina de DOCNET da Secretaría Virtual da Universidade de Vigo.

Documentación dispoñible:

  • Competencias de titulación
  • Competencias de materia
  • Contidos de materias
  • Metodoloxía docente por materias
  • Sistemas de avaliación

Horarios

Curso 2019/2020

Entregas

Calendario entregas 21-22

Curso 0

Curso cero 21-22

Primeiro curso

Primeiro semestre 21-22 (actualizado)

Segundo semestre 21-22

Segundo curso

Primeiro semestre 21-22

Segundo semestre 21-22 (actualizado)

Terceiro curso

Primeiro semestre 21-22 (actualizado)

Segundo semestre 21-22

Cuarto curso

Primeiro semestre 21-22

Segundo semestre 21-22

Curso en inglés - English Schedule

English schedule 21-22

Horarios curso 2021-2022 do Máster Universitario en Oceanografía pola UCA, a ULPGC e a UVIGO

Curso 2019/2020

Primeiro semestre 21-22

Segundo semestre 21-22

Horarios cursos anteriores

Curso Cero

Curso cero 20-21

Primeiro Curso

Primeiro Semestre 20-21
Segundo Semestre 20-21

Segundo Curso

Primeiro Semestre 20-21
Segundo Semestre 20-21

Terceiro Curso

Primeiro Semestre 20-21
Segundo Semestre 20-21

Cuarto Curso

Primeiro Semestre 20-21
Segundo Semestre 20-21

Entregas

Calendario entregas 19-20

Curso Cero

Curso cero 19-20

Primeiro Curso

Primeiro Semestre 19-20
Segundo Semestre 19-20

Segundo Curso

Primeiro Semestre 19-20
Segundo Semestre 19-20

Terceiro Curso

Primeiro Semestre 19-20
Segundo Semestre 19-20

Cuarto Curso

Primeiro Semestre 19-20
Segundo Semestre 19-20

Curso en inglés – English Schedule

English Schedule 19-20

Entregas

Calendario entregas 18-19

Curso Cero

Curso cero 18-19

Primeiro Curso

Primeiro Semestre 18-19
Segundo Semestre 18-19

Segundo Curso

Primeiro Semestre 18-19
Segundo Semestre 18-19

Terceiro Curso

Primeiro Semestre 18-19
Segundo Semestre 18-19

Cuarto Curso

Primeiro Semestre 18-19
Segundo Semestre 18-19

Curso en inglés – English Schedule

English Schedule 18-19

Curso Cero

Curso cero 17-18

Primeiro Curso

Primeiro Semestre 17-18
Segundo Semestre 17-18

Segundo Curso

Primeiro Semestre 17-18
Segundo Semestre 17-18

Terceiro Curso

Primeiro Semestre 17-18
Segundo Semestre 17-18

Cuarto Curso

Primeiro Semestre 17-18
Segundo Semestre 17-18

Curso en inglés – English Schedule

English Schedule Primeiro Semestre 17-18
Assigment delivery schedule subjects in english 17-18

Calendario de entrega de probas de avaliación

Primeiro Semestre:

Calendario entregas Primeiro Curso 17-18
Calendario entregas Segundo Curso 17-18
Calendario entregas Terceiro Curso 17-18
Calendario entregas Cuarto Curso 17-18

Segundo Semestre:

Calendario entregas Primeiro Curso 17-18
Calendario entregas Segundo Curso 17-18
Calendario entregas Terceiro Curso 17-18
Calendario entregas Cuarto Curso 17-18

Curso Cero

Curso Cero 16-17

Primeiro Curso

Primeiro Semestre 16-17
Segundo Semestre 16-17

Segundo Curso

Primeiro Semestre 16-17
Segundo Semestre 16-17

Terceiro Curso

Primeiro Semestre 16-17
Segundo Semestre 16-17

Cuarto Curso

Primeiro Semestre 16-17
Segundo Semestre 16-17

Grupos de seminarios e prácticas

Primeiro Curso 16-17

Calendario de entrega de probas de avaliación

Primeiro Semestre:

Calendario entregas Primeiro Curso 16-17
Calendario entregas Segundo Curso 16-17
Calendario entregas Terceiro Curso 16-17
Calendario entregas Cuarto Curso 16-17

Segundo Semestre:

Calendario entregas Primeiro Curso 16-17
Calendario entregas Segundo Curso 16-17
Calendario entregas Terceiro Curso 16-17
Calendario entregas Cuarto Curso 16-17

Primeiro curso

Primeiro Semestre 15-16
Segundo Semestre 15-16

Segundo curso

Primeiro Semestre 15-16
Segundo Semestre 15-16

Terceiro curso

Primeiro Semestre 15-16
Segundo Semestre 15-16

Cuarto curso

Primeiro Semestre 15-16
Segundo Semestre 15-16

Primeiro curso

Primeiro Semestre 14-15
Segundo Semestre 14-15

Segundo curso

Primeiro Semestre 14-15
Segundo Semestre 14-15

Terceiro curso

Primeiro Semestre 14-15
Segundo Semestre 14-15

Cuarto curso

Primeiro Semestre 14-15
Segundo Semestre 14-15

Primeiro curso

Primeiro Semestre 13-14
Segundo Semestre 13-14

Segundo curso

Primeiro Semestre 13-14
Segundo Semestre 13-14

Terceiro curso

Primeiro Semestre 13-14
Segundo Semestre 13-14

Cuarto curso

Primeiro Semestre 13-14
Segundo Semestre 13-14

GRAO

Primeiro curso

Primeiro Semestre 17-18
Segundo Semestre 17-18

Segundo curso

Primeiro Semestre 17-18
Segundo Semestre 17-18

Terceiro curso

Primeiro Semestre 17-18
Segundo Semestre 17-18

Cuarto curso

Primeiro Semestre 17-18
Segundo Semestre 17-18

LICENCIATURA

Quinto Curso

Horarios Teoría Curso 12-13
Horarios Prácticas Curso 12-13