Close

Exames

Un dos cambios que trouxo consigo a adaptación ao EEES foi a modificación radical do sistema de avaliación. Actualmente nos graos os profesores realizan un seguemento e avaliación continuados de cada alumno, valorando non só o resultado dunha proba escrita senon todo un percorrido de aspectos avaliables tales como a elaboración de traballos de revisión bibliográfica, a participación en prácticas, seminarios e titorías, a asistencia e participación en clase…

Exames de Grao

Curso 2023/2024

Convocatoria Fin de Carreira:

Datas exames fin de carreira 23-24

EXÁMENES DO 4 AO 7 DE SETEMBRO NA AULA 13 
EXÁMENES DO 11 AO 18 DE SETEMBRO NA AULA 16

Convocatoria Primeiro Semestre:

Datas exames primeiro semestre 23-24

TODOS OS EXAMES REALIZARANSE NA AULA 20, NO CASO DE NON SER SUFICIENTE PODERASE UTILIZAR TAMÉN A AULA 19

Convocatoria Segundo Semestre:

Datas exames segundo semestre 23-24

TODOS OS EXAMES REALIZARANSE NA AULA 20, NO CASO DE NON SER SUFICIENTE PODERASE UTILIZAR TAMÉN A AULA 19

Convocatoria Extraordinaria:

Datas exames extraordinarios 23-24

TODOS OS EXAMES REALIZARANSE NA AULA 20, NO CASO DE NON SER SUFICIENTE PODERASE UTILIZAR TAMÉN A AULA 19

Exames Máster Universitario en Oceanografía

Curso 2023/2024

Datas exames Máster 23-24

Exames cursos anteriores

Horarios do Grado

Convocatoria Fin de Carreira 22-23:

Datas

Convocatoria Primeiro Semestre 22-23:

Datas

Convocatoria Segundo Semestre 22-23:

Datas

Convocatoria Extraordinaria 22-23:

Datas

 

 

Horarios del Máster

Datas 

Horarios

Convocatoria Fin de Carreira 21-22:

Datas

Convocatoria Primeiro Semestre 21-22:

Datas

Convocatoria Segundo Semestre 21-22:

Datas

Convocatoria Extraordinaria 21-22:

Datas

Horarios do Máster

Datas

Convocatoria Fin de Carreira 20-21:

Datas

Convocatoria Primeiro Semestre 20-21:

Datas
Aulas

Convocatoria Segundo Semestre 20-21:

Datas e aulas

Convocatoria Extraordinaria 20-21:

Datas e aulas

Convocatoria Fin de Carreira 19-20:

Datas

Convocatoria Primeiro Semestre 19-20:

Datas

Convocatoria Segundo Semestre 19-20:

Datas

Convocatoria Extraordinaria 19-20:

Datas

Convocatoria adiantada (setembro 2018):

Aulas

Convocatoria Primeiro Semestre 18-19:

Aulas
Datas

Convocatoria Segundo Semestre 18-19:

Aulas
Datas

Convocatoria Extraordinaria 18-19:

Aulas
Datas

Convocatoria Fin de Carreira 18-19:

Aulas
Datas

Convocatoria Primeiro Semestre 17-18:

Aulas
Datas

Convocatoria Segundo Semestre 17-18:

Aulas
Datas

Convocatoria Xullo 17-18:

Aulas
Datas

Convocatoria Primeiro Semestre 16-17:

Datas e Aulas

Convocatoria Segundo Semestre 16-17:

Datas e Aulas

Convocatoria Xullo 16-17:

Datas e Aulas

Convocatoria Fin de Carreira 16-17:

Datas e Aulas

Convocatoria Primeiro Semestre 15-16:

Aulas
Datas

Convocatoria Segundo Semestre 15-16:

Aulas
Datas

Convocatoria Xullo 15-16:

Aulas
Datas

Convocatoria Fin de Carreira 15-16:

Datas

Convocatoria Primeiro Semestre 14-15:

Aulas
Datas

Convocatoria Segundo Semestre 14-15:

Aulas
Datas

Convocatoria Xullo 14-15:

Aulas
Datas

Convocatoria Fin de Carreira 14-15:

Aulas
Datas

Convocatoria Primeiro Semestre 13-14:

Aulas por curso
Aulas por data
Datas

Convocatoria Segundo Semestre 13-14:

Aulas
Datas

Convocatoria Xullo 13-14:

Aulas
Datas

Convocatoria Fin de Carreira 13-14:

Datas

Convocatoria Primeiro Semestre 12-13:

Datas

Convocatoria Segundo Semestre 12-13:

Datas

Convocatoria Xullo 12-13:

Aulas
Datas

Convocatoria Fin de Carreira 12-13:

Datas

Convocatoria Primeiro Semestre 11-12:

Datas

Convocatoria Segundo Semestre 11-12:

Datas

Convocatoria Xullo 11-12:

Datas

Convocatoria Fin de Carreira 11-12:

Datas