Close

Calendario Académico

A elaboración do calendario escolar é competencia da Secretaría Xeral da Universidade de Vigo, e apróbase no Consello de Goberno.

Calendario curso 2023 - 2024

Inicio da actividade académica:

1 de septembro de 2023

Primeiro cuadrimestre:

Inicio: 5 de septembro de 2023

Remate: 26 de xaneiro de 2024

Acto de benvida: Luns 4 de septembro no Salón de Actos da Facultade de Ciencias do Mar de 9:00 a 13:00 h

Segundo cuadrimestre:

Inicio: 29 de xaneiro de 2024

Remate: 7 de juño de 2024

ConvocatoriaDatas entrega de actas
Fin de Carreira15 de septembo 2023 a 10 de novembro 2023
1º cuadrimestre8 de decembro 2023 a 16 de febreiro 2024
2º cuadrimestre8 de abril 2024 a 28 de xuño 2024
Segunda Oportunidade

3 de xullo 2024 a 22 de xullo de 2024

ACTAS TRABALLO DE FIN DE GRAO E MÁSTER:

FIN DE CARREIRA:

Vernes 24 de novembro de 2023

PRIMEIRO CUADRIMESTRE:

Vernes 1 de marzo de 2024

SEGUNDO CUADRIMESTRE:

Vernes 5 de jullo de 2024

SEGUNDA OPORTUNIDADE:

Vernes 13 de septembro de 2024