Close

2 mayo, 2013

Normativa

normativa

normativa

Neste apartado póñese a disposición do usuario un recopilatorio de normativas que regulan diferentes aspectos da facultade ou da universidade. Si vota en falta algún documento, fáganolo saber poñéndose en contacto co Decanato da Facultade de Ciencias do Mar.

Regulamento de Réxime Interno da Facultade

icon Regulamento Réxime Interno CCMAR 20/02/17

Normativa prácticas académicas externas

icon RD Prácticas Externas 2011 (BOE)

icon Regulamento de Prácticas Académicas Externas (UVIGO)

icon Regulamento Prácticas Externas (CCMAR)

Normativa Convocatoria fin de carreira para grao

icon Convocatoria Extraordinaria Fin de Carreira (CCMAR)

Normativa de recoñecemento de créditos

icon Normativa Transferencia Titulacións EEES 2008 (UVIGO)

icon Normativa ECTS 2009 (UVIGO)

icon Instrución para a evaluación por compensación de estudantes de grao 2014 (UVIGO)

Normativa Movilidade

icon Normativa de movilidade 2016 (CCMAR)

Normativa de permanencia

icon Normativa Permanencia 2013 (UVIGO)

icon Instrucción de aplicación da normativa de permanencia 16-17 (UVIGO)

Regulamento Reserva de Salón de Grados 

icon Resolución decanal de reserva do salón de graos 2003 (CCMAR)

Normas de laboratorio

icon Normativa de Laboratorio (CCMAR)

Estatutos Universidade de Vigo

icon Estatutos Universidade de Vigo 2010 (DOG)

Normativa Xestión Académica de Grao

icon Normativa Xestión Académica Grao 2009 (UVIGO)

Regulamento de estudantes

icon Regulamento de estudantes 2001 (UVIGO)

 

Pode atopar máis normativas da Universidade de Vigo na web da Xerencia, facendo click aquí

2 mayo, 2013