Close

2 mayo, 2013

Mobilidade

 

Nos últimos anos a mobilidade dos estudantes universitarios incrementouse notablemente gracias ao aumento de acordos de colaboración entre universidades a nivel internacional, así como á existencia de programas de mobilidade como Erasmus ou Séneca.

Coordinador de mobilidade

Pedro Besada

Programas de mobilidade en ciencias do mar:

Programa Erasmus

Programa SICUE / Séneca

Programas Propios

Programa ISEP

Programa Libre Mobilidade

Documentación relacionada:

icon Normativa mobilidade CMAR 7/7/16

2 mayo, 2013