Universidade de Vigo
Nome do centro
Cabeceira

 

Un dos cambios que trouxo consigo a adaptación ao EEES foi a modificación radical do sistema de avaliación. Actualmente nos graos os profesores realizan un seguemento e avaliación continuados de cada alumno, valorando non só o resultado dunha proba escrita senon todo un percorrido de aspectos avaliables tales como a elaboración de traballos de revisión bibliográfica, a participación en prácticas, seminarios e titorías, a asistencia e participación en clase...

Documentacion relacionada:

Curso 2019/2020

Excel

Exames 1er semestre 19-20

Exames 2do semestre 19-20

Exames extraordinarios 19-20

Exames fin carreira 19-20

PDF

Exames 1er semestre 19-20

Exames 2do semestre 19-20

Exames extraordinarios 19-20

Exames fin carreira 19-20

 

Curso 2018/2019

Convocatoria adiantada (setembro 2018)

Aula Exame Convocatoria adiantada setembro 2018

 

Excel

Aulas exames 18-19 1º semestre

Aulas exames 18-19 2º semestre

Aulas exames 18-19 extraordinarios

Aulas exames 18-19 fin de carrera

 

Datas exames 18-19

 

PDF

Aulas exames 18-19 1º trimestre (actualizado)

Aulas exames 18-19 2º semestre (actualizado)

Aulas exames 18-19 extraordinarios (actualizado)

Aulas exames 18-19 fin de carreira (actualizado)

 

 

Datas exames fin de carreira 18-19

Datas exames 1er semestre 18-19

Datas exames 2do semestre 18-19

Datas exames extraordinarios 18-19

 

Exames cursos anteriores