Universidade de Vigo
Nome do centro
Cabeceira

 

Un dos cambios que trouxo consigo a adaptación ao EEES foi a modificación radical do sistema de avaliación. Actualmente nos graos os profesores realizan un seguemento e avaliación continuados de cada alumno, valorando non só o resultado dunha proba escrita senon todo un percorrido de aspectos avaliables tales como a elaboración de traballos de revisión bibliográfica, a participación en prácticas, seminarios e titorías, a asistencia e participación en clase...

Documentacion relacionada:

Curso 2017/2018

Excel

Aulas exames xullo 17-18

Aulas exames 2º semestre 17-18

Aulas exames 1º semestre 17-18

Exames 17-18

PDF

Aulas exames xullo 17-18

Aulas exames 2º semestre 17-18

Aulas exames 1º semestre 17-18

Exames 17-18

 

Curso 2016/2017

Excel

icon Exames 16-17 dec/xan

icon Exames 16-17 maio 17

icon Aulas exames xullo 17

icon Aulas e exames fin de carreira 16-17

PDF

icon Exames 16-17 dec/xan

icon Exames 16-17 maio 17

icon Aulas exames xullo 17

icon Aulas e exames fin de carreira 16-17

 

 

Exames cursos anteriores