Universidade de Vigo
Nome do centro
Cabeceira

Profesorado

Castro Fojo
Jesús
986 812 278
-
Sector E, Planta 3, Despacho 14/ Sector D, P3,L8
-
Profesor Titular de Universidad
Química Inorgánica
Titulación: Grao en Ciencias do Mar. Meteria: Química Aplicada al Medio Marino I
Martes, de 11 a 13 h. Mércores, de 11 a 13 h. Xoves, de 11 a 13 h
Química de Coordinación Química Organometálica