Universidade de Vigo
Nome do centro
Cabeceira

  

 

Coordinador de Grado: Ramiro Varela Benvenuto

Coordinador 1º curso: Jesús López Pérez
Coordinador 2º curso: José M. Sánchez Fernández
Coordinador 3º curso: Daniel Rey García
Coordinador 4º curso: Jose Manuel García Estévez

Coordinadora de TFG: Belén Rubio Armesto
Coordinador de Prácticas Externas: Jesús Souza Troncoso
Coordinadora de Calidad: Ana Bernabeu Tello

 

Documentación relacionada:

  Guía coordinación grado (DO 0201)