Close

Administración e Servizos

Facultade de Ciencias do Mar

Aula de Informática

A aula de informática de Ciencias do Mar atópase no Edificio de Ciencias Experimentais, Bloque C, Planta baixa.

O uso de este aula é mixto: docencia e uso público. Os horarios de uso están dispoñibles na web do Servizo de Informática de Ciencias Experimentais.

Xefa de Área

María Esther Jorge Correa

areadepartamentos_ciencias@uvigo.es

+34 986 812 667

Xefa de Negociado

Olimpia Álvarez Castro

departamentos_ciencias@uvigo.es

+34 986 812 665

Mª Luz Pereira Moreira

departamentos_ciencias@uvigo.es

+34 986 812 666

Xefa Negociado Asuntos Xerais F. Bioloxía

Alba Canzani Soutullo

decanatobioloxia@uvigo.es

+34 986 811 976

Xefa Negociado Asuntos Xerais F. Ciencias do Mar

Patricia Lago Álvarez

decanatoccdomar@uvigo.es

+34 986 812 552

Xefa Negociado Asuntos Xerais F. Química

Ana Mosquera Nartallo

decanatoquimica@uvigo.es

+34 986 812 696

Xefa de Área

María Luz Barbosa Pérez

luchi@uvigo.es

+34 986 812 553

Xefe/a de Negociado

Ana María Rivera Faro

ana-faro@uvigo.es

+34 986 814 056

José López Pérez

jolpe@uvigo.es

+34 986 814 056

María del Carmen Canda Gil

carmencg@uvigo.es

+34 986 812 553

Posto base

Raquel Aldrey Río

aefcv@uvigo.es

+34 986 812 553

Xefa de Área

María Jesús Montero Pérez

area.aince@uvigo.es

+34 986 818 709

Xefe/a de Negociado

Lucía González Treceño
Jesús Pereira Ríos
Ángeles Moure Estévez

aince@uvigo.es

+34 986 812 306

Xefa da Área de Estudos de Grao

Isabel Caride Fernández

areagraocc@uvigo.es

+34 986 813 594

Xefa de Negociado de Estudos de Grao

Noelia Rivera Vázquez

areagraocc@uvigo.es

+34 986 812 555

Xefa de Área de Estudos de Máster

Benedicta Expóxito González

areaposgraocc@uvigo.es

+34 986 812 532

Xefa del Negociado de Estudos de Máster

Gloria Vázquez Estévez

negociadoposgraocc@uvigo.es

+34 986 812 557

Paz Alonso Velos
Ángeles García Calvo
Karina Gómez Troncoso
Raquel Rey Vilas
Antonio Rodríguez González
Alicia Rodríguez Rodríguez

cxccmb@uvigo.es

+34 986 812 550

Victoria Alonso Crespo
Celsa Fernández Rodríguez
Begoña Vieito Fernández

prescie@uvigo.es

+34 986 812 658 – 986 812 659