Close

Exames

Un dos cambios que trouxo consigo a adaptación ao EEES foi a modificación radical do sistema de avaliación. Actualmente nos graos os profesores realizan un seguemento e avaliación continuados de cada alumno, valorando non só o resultado dunha proba escrita senon todo un percorrido de aspectos avaliables tales como a elaboración de traballos de revisión bibliográfica, a participación en prácticas, seminarios e titorías, a asistencia e participación en clase…

Curso 2020/2021

Convocatoria Fin de Carreira:

Datas fin de carreira 20-21

Os días 14 a 24 de setembro ambos incluídos: AULA 15
O día 28 de setembro pola mañá: AULA 13
O día 28 de setembro pola tarde: AULA 15

Convocatoria Primeiro Semestre:

Datas primeiro semestre 20-21

Convocatoria Segundo Semestre:

Datas segundo semestre 20-21

Convocatoria Extraordinaria:

Datas extraordinarios 20-21

Exames cursos anteriores

Convocatoria Fin de Carreira 19-20:

Datas

Todolos exámes de Fin de Carreira realizaránse na AULA 11

Convocatoria Primeiro Semestre 19-20:

Datas

Todolos exámes do Primeiro Semestre realizaránse na AULA 20

Convocatoria Segundo Semestre 19-20:

Datas

Convocatoria Extraordinaria 19-20:

Datas

 

Convocatoria adiantada (setembro 2018):

Aulas 

Convocatoria Primeiro Semestre 18-19:

Aulas
Datas

Convocatoria Segundo Semestre 18-19:

Aulas
Datas

Convocatoria Extraordinaria 18-19:

Aulas
Datas

Convocatoria Fin de Carreira 18-19:

Aulas
Datas

Convocatoria Primeiro Semestre 17-18:

Aulas
Datas

Convocatoria Segundo Semestre 17-18:

Aulas
Datas

Convocatoria Xullo 17-18:

Aulas
Datas

Convocatoria Primeiro Semestre 16-17:

Datas e Aulas

Convocatoria Segundo Semestre 16-17:

Datas e Aulas

Convocatoria Xullo 16-17:

Datas e Aulas

Convocatoria Fin de Carreira 16-17:

Datas e Aulas

Convocatoria Primeiro Semestre 15-16:

Aulas
Datas

Convocatoria Segundo Semestre 15-16:

Aulas
Datas

Convocatoria Xullo 15-16:

Aulas
Datas

Convocatoria Fin de Carreira 15-16:

Datas

Convocatoria Primeiro Semestre 14-15:

Aulas
Datas

Convocatoria Segundo Semestre 14-15:

Aulas
Datas

Convocatoria Xullo 14-15:

Aulas
Datas

Convocatoria Fin de Carreira 14-15:

Aulas
Datas

Convocatoria Primeiro Semestre 13-14:

Aulas por curso
Aulas por data
Datas 

Convocatoria Segundo Semestre 13-14:

Aulas
Datas 

Convocatoria Xullo 13-14:

Aulas
Datas 

Convocatoria Fin de Carreira 13-14:

Datas 

Convocatoria Primeiro Semestre 12-13:

Datas 

Convocatoria Segundo Semestre 12-13:

Datas 

Convocatoria Xullo 12-13:

Aulas 
Datas 

Convocatoria Fin de Carreira 12-13:

Datas 

Convocatoria Primeiro Semestre 11-12:

Datas

Convocatoria Segundo Semestre 11-12:

Datas

Convocatoria Xullo 11-12:

Datas

Convocatoria Fin de Carreira 11-12:

Datas